Kryeministri Edi Rama shprehet se me 220 ndërhyrjet në territor nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, është përmirësuar shërbimet, turizmin, zhvillimet rural dhe rritjen ekonomike.

 

“220 ndërhyrje në territor nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, përfunduar në 2022 apo në proces për 2023, të cilat përmirësojnë jetën e komuniteteve, fuqizojnë shërbimet, turizmin e zhvillimin rural, rrisin ekonominë - më pak fjalë e akoma më shumë punë e kontakte me njerëzit që punojnë dhe kanë punë për të zgjidhur.”- shkroi Rama.