Rreth 90% e vajzave adoleshente dhe vajzave të reja nuk përdorin internetin në vendet me të ardhura të ulëta, ndërsa bashkëmoshatarët e tyre meshkuj kanë dy herë më shumë gjasa të jenë ”online”, sipas UNICEF.

 

 

“Mbyllja e ndarjes dixhitale midis vajzave dhe djemve nuk ka të bëjë vetëm me aksesin në internet dhe teknologji. Ka të bëjë me fuqizimin e vajzave për t’u bërë novatore, krijuese dhe lidere,” tha drejtori i Arsimit i UNICEF, Robert Jenkins.

 

”Ekzistojnë hendeqe gjinore në tregun e punës, veçanërisht në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Ne duhet të fillojmë tani duke ndihmuar të rinjtë, veçanërisht vajzat, të fitojnë aftësi dixhitale”, shton ai.

 

 

Sipas raportit të UNICEF-it, vajzat kanë më pak gjasa të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të mësuar dhe punësuar.

 

Mesatarisht në 32 vende dhe territore, gratë e reja kanë 35% më pak gjasa se bashkëmoshatarët e tyre meshkuj që të kenë aftësi dixhitale, duke përfshirë detyra të thjeshta si kopjimi ose ngjitja e skedarëve ose dosjeve, dërgimi i postës elektronike ose transferimi i skedarëve.

 

UNICEF ​​u bën thirrje qeverive dhe partnerëve “të mbyllin hendekun gjinor dhe të sigurojnë që vajzat të kenë mundësinë të kenë sukses në një botë dixhitale”.