Në një studim novator, shkencëtarët kanë bërë një zbulim shqetësues nën ngrirjen e përhershme të Arktikut . Një ekip studiuesish, duke hetuar thellësitë e ngrira të një arkipelagu norvegjez në Oqeanin Arktik , ka zbuluar migrimin e gazeve natyrore, duke përfshirë metanin , i cili përbën një kërcënim të madh mjedisor nëse lëshohet në atmosferë.

Studimi , i kryer në Svalbard , një zonë e largët në Arktik, zbuloi praninë e disa miliardë metra kub metan të bllokuar nën sipërfaqen e tij të ngrirë. Zbulimi, i detajuar në revistën Frontiers in Earth Science, nxjerr në pah rrezikun e arratisjes së metanit për shkak të reduktimit të mbulesës së akullit në rajon. Një çlirim i tillë mund të kontribuojë ndjeshëm në emetimet e gazeve serrë dhe, rrjedhimisht, në ngrohjen globale .

Permafrost, një tipar i zakonshëm në Arktik, shërben si një enë natyrale për këto akumulime gazi. Dekada kërkimesh shkencore dhe shpime për burime të tilla si qymyri kanë zbuluar praninë e shtresave të gazit natyror brenda akullit. Sidoqoftë, marrëdhënia midis permafrostit dhe gjeologjisë themelore mbetet më pak e kuptuar.

Studimi i fundit , i udhëhequr nga Thomas Birchall nga Departamenti i Gjeologjisë Arktike në Universitetin Svalbard në Longyearbyen, Norvegji , hedh dritë mbi këtë ndërveprim kompleks. Birchall dhe kolegët e tij vunë re se metani i bllokuar nën Svalbard është i aftë të migrojë, duke ngritur shqetësime për çlirimin e tij të mundshëm.

Shqetësimi nuk është i pabazë. Studimet e mëparshme kanë treguar vazhdimisht se ngrica e përhershme e Arktikut po shkrihet në mënyrë të qëndrueshme . Ekipi paralajmëron se çlirimi i metanit i bllokuar aktualisht nën këtë ngrirje të përhershme mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në temperaturat globale dhe modelet klimatike.

Ikja e metanit mund të shkaktojë një cikël ngrohjeje shqetësuese, ku rritja e emetimeve të metanit çon në shkrirjen e mëtejshme të akullit, duke lëshuar potencialisht edhe më shumë metan në atmosferë. Ky rreth vicioz mund të ketë efekte të thella dhe të qëndrueshme në klimën globale.

Hulumtimi i Birchall zbuloi gjetje befasuese në 18 puse kërkimore hidrokarbure të shpuara në Svalbard. Duke marrë parasysh veçoritë gjeologjike dhe akullnajore të Svalbardit, të cilat janë të ngjashme me rajonet e tjera të Arktikut, gjetjet e këtij studimi mund të kenë implikime më të gjera. Ata sugjerojnë se akumulimet e gazit nën ngrirjen e përhershme dhe rrjedhjet e mundshme mund të jenë një fenomen i zakonshëm në të gjithë Arktikun.

Duke komentuar studimin, Birchall tha se ndërsa rrjedhjet aktuale nga poshtë ngricave të përhershme janë minimale, faktorë të tillë si tërheqja e akullnajave dhe shkrirja e përhershme mund ta rrisin atë ndjeshëm në të ardhmen.