Deri në orën 10:00 kanë marrë pjesë 13.59% e votuesve nga raportimet që janë bërë nga 2691 nga 5213 QV në total. Deri tani kanë votuar 263 mijë e 190 qytetarë, nga 1936110 zgjedhës në listën e QV-ve të raportuara.